Turkish - English

 1. despise fiil
 2. underestimate fiil
 3. disdain fiil
 4. underrate fiil
 5. look down on
 6. belittle fiil
 7. undervalue fiil
 8. palter
 9. sell short
 10. poohpooh
 11. sneeze
 12. laugh off
 13. hold in contempt deyim
 14. make little of
 15. look down
 16. sneer at
 17. cry down deyim
 18. sneeze at
 19. pooh pooh
 20. make light of
 21. minimize
 22. flout
 23. defy
 24. to look down on, despise
 25. to despise, to belittle, to scorn, to underrate, to minimize, to disparage, to snub, to look down on sb/sth, to look down one's nose at
 26. contemn
 27. depreciate
 28. to underrate, belittle, minimize
 29. scorn (küçümseme)
 30. contempt isim (küçümseme)

Turkish - Turkish

 1. küçüksemek
 2. Değer ve önem vermemek, küçük görmek: "Alay mı ediyorum, onu küçümsüyor diye her an tetikte."- Y. Kemal
 3. Değer ve önem vermemek, küçük görmek
 4. istihfaf (Küçümseme)
 5. Küçümsemek işi (küçümseme)
 6. Küçümsemek işi: "Lüks mevki müşterilerinin, güverte yolcularına bakışı gibi sinire batan bir küçümseme ile bakıyor bana."- H. Taner (küçümseme)

Add a comment

Favorites

About This Word