Turkish - English

 1. Autumn isim
 2. fall
 3. autumn, fall güz, sonbahar
 4. autumn, fall

English - English

 1. the official of a synagogue who conducts the liturgical part of the service and sings or chants the prayers intended to be performed as solos

Turkish - Turkish

 1. Yahudilikte güzel sesli, geleneksel ezgilere hakim, duaların anlamına vakıf ve bunları içtenlikle okuyabilen kişi,duahan Din
 2. Musevilik'de İslam'daki müezzinliğe karşılık gelen din görevlisi
 3. Solgun
 4. Güz. Sonbahar
 5. Güz, sonbahar: "Teselliden nasibim yok hazan ağlar baharımda."- M. A. Ersoy
 6. Güz, sonbahar

English - Turkish

 1. hazain

Images

About This Word

  Pronunciation /ˈhāzən/ /ˈheɪzən/
  Etymology [ [k]&-'zän, '[ ] (noun.) 1650. Late Hebrew hazzAn.
  Word of the day clarion

Favorites