İngilizce - Türkçe çeviri
 
History:
hazan more delete
Related:
Hazan
 
Etymology: [ [k]&-'zän, '[ ] (noun.) 1650. Late Hebrew hazzAn.
1 Autumn  İsimler
2 fall
3 autumn, fall güz, sonbahar
4 autumn, fall
 
5 the official of a synagogue who conducts the liturgical part of the service and sings or chants the prayers intended to be performed as solos
 
6 Yahudilikte güzel sesli, geleneksel ezgilere hakim, duaların anlamına vakıf ve bunları içtenlikle okuyabilen kişi,duahan  Din
7 Musevilik'de İslam'daki müezzinliğe karşılık gelen din görevlisi
8 Solgun
9 Güz. Sonbahar
10 Güz, sonbahar:"Teselliden nasibim yok hazan ağlar baharımda."- M. A. Ersoy
11 Güz, sonbahar