hazan

listen to the pronunciation of hazan
Türkçe - İngilizce
(isim) Autumn
autumn, fall
autumn, fall güz, sonbahar
fall
İngilizce - İngilizce
the official of a synagogue who conducts the liturgical part of the service and sings or chants the prayers intended to be performed as solos
Türkçe - Türkçe
Musevilik'de İslam'daki müezzinliğe karşılık gelen din görevlisi
(Din) Yahudilikte güzel sesli, geleneksel ezgilere hakim, duaların anlamına vakıf ve bunları içtenlikle okuyabilen kişi,duahan
(Osmanlı Dönemi) Solgun
(Osmanlı Dönemi) Güz. Sonbahar
Güz, sonbahar: "Teselliden nasibim yok hazan ağlar baharımda."- M. A. Ersoy
Güz, sonbahar
İngilizce - Türkçe
hazain
hazan