Turkish - English

 1. anımals
 2. animals
 3. dumb things
 4. animal isim (hayvan)
 5. brute (hayvan)
 6. varmint (hayvan)
 7. creature (hayvan)
 8. lodge (hayvan)
 9. churl (hayvan)
 10. critter (hayvan)
 11. habitat (hayvan)
 12. biped (hayvan)
 13. horse; mount; pack animal (hayvan)
 14. (Konuşma Dili) disgusting, swinish; rude; crude, uncouth (hayvan)
 15. (Konuşma Dili) disgusting person, swine; unmannerly person, rude *bastard; slob, uncouth *son-of-a-bitch (hayvan)
 16. beast of burden (hayvan)
 17. beast (hayvan)
 18. animal; beast; biped; beast of burden; brute, animal; brute; boorish, rough (hayvan)

Turkish - Turkish

 1. BEHİMÂT
 2. hayvanat
 3. hayvanât
 4. At, eşek, katır gibi türlü hizmetlerde kullanılan yaratık (hayvan)
 5. Duygu ve hareket yeteneği olan, içgüdüleriyle hareket eden canlı yaratık: "İnce ruhlu insanlar gibi Atatürk de hayvanları severdi."- F. R. Atay (hayvan)
 6. Duygu ve hareket yeteneği olan, içgüdüleriyle hareket eden canlı yaratık (hayvan)
 7. Akılsız, duygusuz, kaba, hoyrat (kimse) (hayvan)
 8. Bir seslenme biçimi (hayvan)
 9. At, eşek, katır gibi türlü hizmetlerde kullanılan yaratık: "Zavallı hayvan bir saattir yüz okkadan fazla bir yükü sürüklüyordu."- Ö. Seyfettin (hayvan)

Favorites

About This Word