Turkish - English

 1. anımals
 2. animals
 3. dumb things
 4. animal isim hayvan
 5. brute hayvan
 6. varmint hayvan
 7. creature hayvan
 8. lodge hayvan
 9. churl hayvan
 10. critter hayvan
 11. habitat hayvan
 12. biped hayvan
 13. horse; mount; pack animal hayvan
 14. (Konuşma Dili) disgusting, swinish; rude; crude, uncouth hayvan
 15. (Konuşma Dili) disgusting person, swine; unmannerly person, rude *bastard; slob, uncouth *son-of-a-bitch hayvan
 16. beast of burden hayvan
 17. beast hayvan
 18. animal; beast; biped; beast of burden; brute, animal; brute; boorish, rough hayvan

Turkish - Turkish

 1. BEHİMÂT
 2. hayvanat
 3. hayvanât
 4. At, eşek, katır gibi türlü hizmetlerde kullanılan yaratık hayvan
 5. Duygu ve hareket yeteneği olan, içgüdüleriyle hareket eden canlı yaratık: "İnce ruhlu insanlar gibi Atatürk de hayvanları severdi."- F. R. Atay hayvan
 6. Duygu ve hareket yeteneği olan, içgüdüleriyle hareket eden canlı yaratık hayvan
 7. Akılsız, duygusuz, kaba, hoyrat (kimse) hayvan
 8. Bir seslenme biçimi hayvan
 9. At, eşek, katır gibi türlü hizmetlerde kullanılan yaratık: "Zavallı hayvan bir saattir yüz okkadan fazla bir yükü sürüklüyordu."- Ö. Seyfettin hayvan

Images

About This Word

  Common Collocations hayvanlar alemi
  Word of the day googolplex

Favorites