Turkish - English

 1. beautiful
 2. fine sıfat
 3. smart
 4. beauty
 5. pleasant
 6. beautiful, good-looking, elegant; pretty, nice, lovely; good, fine; (hava) fine, pleasant, favourable; shapely; enjoyable; beautifully; well; nicely; beauty; beauty queen; Fine! Good! Well!
 7. fair sıfat
 8. beautifully
 9. nice
 10. likely
 11. prettily
 12. handsome
 13. pretty sıfat
 14. well sıfat
 15. nifty sıfat
 16. comely
 17. the beautiful
 18. delight
 19. enjoyable
 20. dilly
 21. good sıfat
 22. nicely
 23. bad Argo
 24. beauteous sıfat
 25. wellfavored
 26. spiffy
 27. favourable
 28. sightly
 29. well favoured sıfat
 30. lovely sıfat
 31. nice looking
 32. beautifull
 33. prettier
 34. dilly peach
 35. goodly
 36. personable
 37. bully
 38. gaiiant
 39. belle isim
 40. bonny sıfat
 41. grateful
 42. goodlooking
 43. ducky sıfat
 44. delicate
 45. well favored sıfat
 46. delicious
 47. swell sıfat
 48. winsome sıfat
 49. copesetic
 50. junoesque

Turkish - Turkish

 1. Pek iyi, doğru
 2. Hoşa giden, beğenilen, iyi, doğru bir biçimde
 3. BEHİYE
 4. Güzellik kraliçesi
 5. Beklenene uygun düşen ve başarı düşüncesi uyandıran
 6. Görgü kurallarına uygun olan
 7. Okşayıcı, aldatıcı, kandırıcı
 8. BÂHİR
 9. CEMİL
 10. cıcık
 11. gökçe
 12. cemile
 13. İyi; hoş
 14. Güzel kız veya kadın
 15. Soyluluk ve ahlaki üstünlük düşüncesi uyandıran
 16. Biçimindeki uyum ve ölçülerindeki denge ile hoşa giderek hayranlık uyandıran. İyi, hoş: "Güzel şey canım, milletvekili olmak!"- Ç. Altan
 17. Biçimindeki uyum ve ölçülerindeki denge ile hoşa giderek hayranlık uyandıran
 18. Sakin, hoş (hava)
 19. Sakin, hoş

Images

About This Word

Favorites