İngilizce - Türkçe çeviri
 
History:
guzel more delete
Related:
abartılı güzel
anan güzel mi
ağıza güzel koku ver..
bataklık yerde yetiş..
birine güzel bir day..
birinin güzel sözler..
bir mektuba güzel bi..
bu güzel ama biraz p..
büyük ve güzel ev
büyüleyici güzel
cevher gibi kıymetli..
daha güzel
duygularını güzel sö..
en güzel dönem
en güzel giysilerini..
en güzel iş
en güzel parça
en güzel zaman
eski güzel günler
etkili ve güzel söz ..
gelişi güzel
gençliğin en güzel ç..
genç ve güzel kadın
güzel (çok)
güzel bir gün
güzel bir şekilde
güzel durmak
güzel giyinmek
güzel görünmek
güzel görünüş
güzel görünüşlü
 
gü-zel
TR 
add into favorites
1 beautiful
2 fine  sıfat
3 smart
4 beauty
5 pleasant
6 beautiful, good-looking, elegant; pretty, nice, lovely; good, fine; (hava) fine, pleasant, favourable; shapely; enjoyable; beautifully; well; nicely; beauty; beauty queen; Fine! Good! Well!
7 fair  sıfat
8 beautifully
9 nice
10 likely
11 prettily
12 handsome
13 pretty  sıfat
14 well  sıfat
15 nifty  sıfat
16 comely
17 the beautiful
18 delight
19 enjoyable
20 dilly
21 good  sıfat
22 nicely
23 bad  Argo
24 beauteous  sıfat
25 wellfavored
26 spiffy
27 favourable
28 sightly
29 well favoured  sıfat
30 lovely  sıfat
31 nice looking
32 beautifull
33 prettier
34 dilly peach
35 goodly
36 personable
37 bully
38 gaiiant
39 belle  isim
40 bonny  sıfat
41 grateful
42 goodlooking
43 ducky  sıfat
44 delicate
45 well favored  sıfat
46 delicious
47 swell  sıfat
48 winsome  sıfat
49 copesetic
50 junoesque
51 favorable
52 good looking
53 enviable
54 appealing  sıfat
55 shapely  sıfat
56 sapid  sıfat
57 pulchritudinous  sıfat
58 plummy  sıfat
59 goluptious  sıfat
60 treacly
61 sweet
62 Fine!
63 good, excellent, fine
64 beautiful, pretty
65 def  Argo
66 beautifully, well
67 self sufficiency
68 rosy
69 good-looking
70 sharp
71 sheene
72 bully for you  Konuşma Dili
73 well-favoured
74 well-favored
75 good-looker
76 cherub
77 charming
78 agreeable
79 elegant
80 dreamy
81 beauty queen
82 delightful
More results
83 Pek iyi, doğru
84 Hoşa giden, beğenilen, iyi, doğru bir biçimde
85 BEHİYE
86 Güzellik kraliçesi
87 Beklenene uygun düşen ve başarı düşüncesi uyandıran
88 Görgü kurallarına uygun olan
89 Okşayıcı, aldatıcı, kandırıcı
90 BÂHİR
91 CEMİL
92 cıcık
93 gökçe
94 cemile
95 İyi; hoş
96 Güzel kız veya kadın
97 Soyluluk ve ahlaki üstünlük düşüncesi uyandıran
98 Biçimindeki uyum ve ölçülerindeki denge ile hoşa giderek hayranlık uyandıran. İyi, hoş:"Güzel şey canım, milletvekili olmak!"- Ç. Altan
99 Biçimindeki uyum ve ölçülerindeki denge ile hoşa giderek hayranlık uyandıran
100 Sakin, hoş (hava)
101 Sakin, hoş
More results