günden güne

listen to the pronunciation of günden güne
Türkçe - İngilizce
daily
day after day

It becomes warmer day after day. - Hava günden güne ılıyor.

I worked hard day after day. - Günden güne çok çalıştım.

from day to day, day by day
day by day

My legs are getting better day by day. - Bacaklarım günden güne daha da iyileşiyor.

It is getting colder day by day. - Hava günden güne soğuyor.

day to day

Tom's mood changes markedly from day to day. - Tom'un ruh hali günden güne gözle görülür bir biçimde değişiyor.

The patient's condition changes from day to day. - Hastanın durumu günden güne değişiyor.

from day to day
günden güne/ günden
from day to day, gradually
Türkçe - Türkçe
Gün geçtikçe, gittikçe
günbegün
günden güne