İngilizce - Türkçe çeviri
 
 
fa-ri-si-yen add into favorites
1Farisi Persian, of or relating to Persia or the Persians
2Farisi Persian (speech, writing); spoken in Persian; written in Persian
3Farisi (speaking, writing) in Persian, Persian
4Farisi Persian, the Persian language
5farisi pharisee  isim
 
6Farisi Farsça
7Fârisi Farsça; İranlıların dili
8FARİSÎ Acemce, Farsça. İran'la alâkalı ve ona müteallik. İran dili veya halkı ile alâkalı olan