Turkish - English

 1. criticize fiil
 2. review
 3. comment
 4. expostulate fiil
 5. rubbish Argo
 6. pull to
 7. crab
 8. clobber fiil
 9. chastise fiil
 10. carp fiil
 11. damn fiil
 12. examine fiil
 13. riddle fiil
 14. pick on
 15. put down
 16. attack fiil
 17. score
 18. animadvert fiil
 19. to criticize, to knock, to crab; to review
 20. to censure Hukuk
 21. to criticize
 22. (kitap vb.) notice
 23. pan
 24. criticising eleştirme
 25. animadversion eleştirme
 26. excoriation isim eleştirme
 27. censure eleştirme
 28. criticizing Kanun eleştirme
 29. criticism eleştirme
 30. faultfinding isim eleştirme

Turkish - Turkish

 1. tenkit etmek
 2. yermek
 3. Bir düşüncenin, bir eserin, bir yargının doğruluk veya yanlışlığını ortaya çıkarmak ve gerçek değerini belirtmek için onu incelemek, tenkit etmek
 4. Bir düşünceyi, bir eseri, bir yargıyı inceleyerek doğruluk veya yanlışlığını ortaya çıkarma ve gerçek değerini belirtmek, tenkit etmek
 5. Eleştirmek işi, tenkit eleştirme

Images

About This Word

  Word of the day autotomy

Favorites