İngilizce - Türkçe çeviri
 
Related:
acımasızca eleştirme..
ağır eleştirmek
birini eleştirmek
birinin yapıtını ele..
bir yapıtı kıyasıya ..
bir şeyi eleştirmek
bir şeyi eleştirmek ..
dostça eleştirmek
eleştirmek (kitap)
sert bir dille eleşt..
sert eleştirmek
sertçe eleştirmek
sıkı eleştirmek
tenkit etmek, eleşti..
yazısında eleştirmek
şiddetle eleştirmek
şiddetli biçimde ele..
 
e-leş-tir-mek
TR 
add into favorites
1 criticize  fiil
2 review
3 comment
4 expostulate  fiil
5 rubbish  Argo
6 pull to
7 crab
8 clobber  fiil
9 chastise  fiil
10 carp  fiil
11 censure  fiil
12 damn  fiil
13 examine  fiil
14 riddle  fiil
15 pick on
16 put down
17 attack  fiil
18 score
19 animadvert  fiil
20 to criticize, to knock, to crab; to review
21 to censure  Hukuk
22 to criticize
23 (kitap vb.) notice
24 pan
25eleştirme criticising
26eleştirme animadversion
27eleştirme excoriation  isim
28eleştirme criticizing  Kanun
29eleştirme criticism
30eleştirme faultfinding  isim
More results
31 tenkit etmek
32 yermek
33 Bir düşüncenin, bir eserin, bir yargının doğruluk veya yanlışlığını ortaya çıkarmak ve gerçek değerini belirtmek için onu incelemek, tenkit etmek
34 Bir düşünceyi, bir eseri, bir yargıyı inceleyerek doğruluk veya yanlışlığını ortaya çıkarma ve gerçek değerini belirtmek, tenkit etmek
35eleştirme Eleştirmek işi, tenkit