elestirmek

listen to the pronunciation of elestirmek
Türkçe - İngilizce

elestirmek teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

eleştirmek
criticize

As a general rule, it's simple to criticize, but difficult to produce alternative suggestions. - Genel bir kural olarak, eleştirmek kolaydır ama alternatif öneri üretmek zordur.

Nobody wants to criticize my country. - Kimse ülkemi eleştirmek istemiyor.

eleştirmek
review
eleştirmek
comment
eleştirmek
riddle
eleştirmek
put down
eleştirmek
(Hukuk) to censure
eleştirmek
pan
eleştirmek
to criticize, to knock, to crab; to review
eleştirmek
(kitap vb.) notice
eleştirmek
to criticize

He was quick to criticize others. - Diğerlerini eleştirmek için hızlıydı.

As a general rule, it's simple to criticize, but difficult to produce alternative suggestions. - Genel bir kural olarak, eleştirmek kolaydır ama alternatif öneri üretmek zordur.

eleştirmek
attack
eleştirmek
animadvert
eleştirmek
expostulate
eleştirmek
examine
eleştirmek
carp
eleştirmek
damn
eleştirmek
censure
eleştirmek
clobber
eleştirmek
chastise
eleştirmek
(Argo) rubbish
eleştirmek
crab
eleştirmek
score
eleştirmek
pick on
eleştirmek
comment on
eleştirmek
pull sth to pieces
eleştirmek
get after
eleştirmek
ride
eleştirmek
pull to
eleştirmek (kitap)
notice
acımasızca eleştirmek
slam
sertçe eleştirmek
knock
ağır eleştirmek
score
acımasızca eleştirmek
cut up
acımasızca eleştirmek
scarify
ağır eleştirmek
scorch
ağır eleştirmek
slash
sert bir dille eleştirmek
wade into
sert bir dille eleştirmek
wade in
sert eleştirmek
vitriolize
yazısında eleştirmek
sling ink
şiddetle eleştirmek
reprehend
şiddetle eleştirmek
slate
şiddetle eleştirmek
excoriate
şiddetle eleştirmek
rap
şiddetle eleştirmek
badmouth
Türkçe - Türkçe

elestirmek teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

eleştirmek
Bir düşünceyi, bir eseri, bir yargıyı inceleyerek doğruluk veya yanlışlığını ortaya çıkarma ve gerçek değerini belirtmek, tenkit etmek
eleştirmek
Bir düşüncenin, bir eserin, bir yargının doğruluk veya yanlışlığını ortaya çıkarmak ve gerçek değerini belirtmek için onu incelemek, tenkit etmek
Eleştirmek
yermek
Eleştirmek
tenkit etmek
elestirmek