Turkish - English

  1. classical Ottoman poetry

Turkish - Turkish

  1. XIII-XIX. yüzyıllar arasında dil, konu, işleniş bakımından Arap, Fars etkisi altında gelişmiş edebiyat

Favorites

About This Word