Turkish - English

  1. camel
  2. (hayvan, Fam: devegiller) [syn.: deve, buhur] two-humped camel Tabiat Doğa
  3. large desert animal with a humped back
  4. camels (develer)

English - English

  1. Deaf

Turkish - Turkish

  1. şütür
  2. SIBHAL
  3. Zoolojide, Camelus olarak tanımlanan, geviş getiren memelilerden, boynu uzun, sırtında bir veya iki hörgücü olan, yük taşımakta kullanılan hayvan
  4. Geviş getiren memelilerden, boynu uzun, sırtında bir veya iki hörgücü olan, yük taşımakta kullanılan hayvan (Camelus)
  5. ÂBAL (Develer)

Favorites

About This Word