Turkish - English

 1. check
 2. control
 3. inspect
 4. supervise fiil
 5. oversee
 6. examine
 7. superintend
 8. to supervise
 9. to check, inspect; to audit
 10. audit , control
 11. to control, supervise, oversee
 12. to monitor Hukuk
 13. to control, to check, to inspect; to supervise, to oversee; to audit
 14. check over
 15. check through
 16. police
 17. check up on deyim
 18. monitor
 19. hand over
 20. guard
 21. monitor to Politika, Siyaset
 22. supervision (denetleme)
 23. verify Bilgisayar (denetleme)
 24. auditing (denetleme)
 25. checking (denetleme)
 26. inspection isim (denetleme)
 27. control, supervision (denetleme)
 28. inpection (denetleme)
 29. superintending isim (denetleme)
 30. supervising isim (denetleme)

Turkish - Turkish

 1. murakabe etmek
 2. kontrol etmek
 3. Bir işin doğru ve yönetime uygun olarak yapılıp yapılmadığını incelemek, murakabe etmek, teftiş etmek, kontrol etmek
 4. MURAKABE Hukuk (Denetleme)
 5. Denetlemek işi, murakabe, kontrol (denetleme)

Favorites

About This Word