İngilizce - Türkçe çeviri
 
 
dam-la sa-kı-zı add into favorites
1 Mastic gum, gummastic
2 gum mastic
3damlasakızı the best quality gum mastic
4damlasakızı mastic
 
5 İri taneli, parlak ve çok sevilen bir tür sakız