cumhüriyet

listen to the pronunciation of cumhüriyet
Türkçe - İngilizce

cumhüriyet teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

cumhuriyet
republic The government of the republic discussed the exchange crisis plan. - Cumhuriyet hükümeti, kriz planını değiştirmeyi tartıştı.
cumhuriyet
rep
cumhuriyet
commonwealth
cumhuriyet
slang a paper lira. C
cumhuriyet
form of government in which citizens hold the power to elect their representatives
cumhuriyet
nation in which citizens elect their representatives
Türkçe - Türkçe

cumhüriyet teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

CUMHURİYET
Devlet reisi, millet veya Millet Meclisleri tarafından seçilen hükümet şekli. Demokraside temsili hükûmet şekli. Halkın hür olarak seçtiği temsilciler (Millet vekilleri ve senatörler) aracılığı ile egemenliğini, (hâkimiyetini) kullanmasına dayanan hükûmet şekli. Cumhuriyetin birbirinden farklı üç tatbik şekli vardır.1- Parlementer hükûmet: Hükûmeti meclisler karşısında bağımsız sayan şekil.2- Meclis hükûmeti: Hükûmeti meclise bağlı sayan şekil.3- Başkanlık hükûmeti: Devlet ve hükûmet başkanı aynı kişidir v
cumhuriyet
Milletin, egemenliği kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği milletvekilleri aracılığı ile kullandığı devlet biçimi
cumhüriyet