cumhüriyet

listen to the pronunciation of cumhüriyet
Türkçe - İngilizce

cumhüriyet teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

cumhuriyet
republic The government of the republic discussed the exchange crisis plan. - Cumhuriyet hükümeti, kriz planını değiştirmeyi tartıştı.
cumhuriyet
rep
cumhuriyet
slang a paper lira. C
cumhuriyet
nation in which citizens elect their representatives
cumhuriyet
form of government in which citizens hold the power to elect their representatives
cumhuriyet
{i} commonwealth
Cumhuriyet Bayramı
Republic Day holiday commemorates 29 October 1923, when Mustafa Kemal declared that Turkey would be a republic. Turkey had effectively been a republic since 23 April 1920 (the establishment of Grand National Assembly of Turkey), but official recognition of this came only three years later. On 29 October 1923, the name of the nation, Turkey, and its status as a republic was declared. After that, a vote occurred in the Grand National Assembly, and Atatürk was elected as the first President of the Republic of Turkey
Cumhuriyet Bayramı
Republic Day (Cumhuriyet Bayramı) is a national holiday in Turkey celebrated on 29th of October
Cumhuriyet Bayramı
The Republic Day of Turkey is the public holiday in Turkey and Northern Cyprus, commemorating the proclamation of the republic in 1923
cumhuriyet bayramı
republic day
cumhuriyet dönemi
republic period
cumhuriyet halk partisi
(Politika, Siyaset) republican people's party
cumhuriyet idaresi
the republican regime
cumhuriyet perver
republican
cumhuriyet tarihi
history of the republic
cumhuriyet yönetimi
(Askeri) republican administration
cumhuriyet öncesi
pre-republic
cumhuriyet öncesi
pre-republican
cumhuriyet bayramı
Republic Day (October 29th 1923, anniversary of the declaration of the Turkish Republic). Turkey's most important patriotic national holiday
cumhuriyet bayramı
On October 29, 1923, the Turkish constitution was amended and Turkey became a republic. This formally declared the dissolution of the Ottoman Empire. Republic Day (Cumhuriyet Bayramı) is celebrated throughout Turkey every year
cumhuriyet bayramı
Republic Day. On October 29, 1923, the Grand National Assembly proclaimed the Republic of Turkey. Atatürk was named as its President, Ankara as its capital, and the modern state of Turkey was born
cumhuriyet Senatosu
hist. Senate (of the Republic of Turkey)
cumhuriyet altını
cumhuriyet gold (coin)
cumhuriyet başsavcısı
(Kanun) high court chief prosecutor
cumhuriyet ile yönetilmek
(Politika, Siyaset) be governed by republic
cumhuriyet kanunları
(Kanun) republic laws
cumhuriyet savcılığı
(Kanun) public prosecution office
laik cumhuriyet
(Politika, Siyaset) secular republic
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
Progressive Republican Party
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Central Bank of the Republic of Turkey ( CBRT )
serbest cumhuriyet fırkası
(Tarih) The free republican party
özerk cumhuriyet
autonomous republic
ıngiliz iç savaşında cumhuriyet taraftarı
roundhead
Türkçe - Türkçe

cumhüriyet teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

CUMHURİYET
(Osmanlı Dönemi) Devlet reisi, millet veya Millet Meclisleri tarafından seçilen hükümet şekli. Demokraside temsili hükûmet şekli. Halkın hür olarak seçtiği temsilciler (Millet vekilleri ve senatörler) aracılığı ile egemenliğini, (hâkimiyetini) kullanmasına dayanan hükûmet şekli. Cumhuriyetin birbirinden farklı üç tatbik şekli vardır.1- Parlementer hükûmet: Hükûmeti meclisler karşısında bağımsız sayan şekil.2- Meclis hükûmeti: Hükûmeti meclise bağlı sayan şekil.3- Başkanlık hükûmeti: Devlet ve hükûmet başkanı aynı kişidir v
cumhuriyet
Milletin, egemenliği kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği milletvekilleri aracılığı ile kullandığı devlet biçimi
cumhuriyet bayramı
29 Ekim 1923'te kurulan Türkiye Cumhuriyeti'ni kutlamak üzere yasayla kabul edilmiş olan resmî bayram
Cumhuriyet Bayramı
Cumhuriyet Bayramı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimini ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de , Kuzey Kıbrıs'ta ve Dünyanın dörtbir yanında Türkiye vatandaşları tarafından kutlanan millî bayramdır
serbest cumhuriyet fırkası
(Tarih) Serbest Cumhuriyet Fırkası Cumhuriyet döneminde kurulan ve çok partili siyasal yaşama geçiş yolunda ikinci deneme olan siyasi partidir
özerk cumhuriyet
İçişlerinde özerk, dışişlerinde ve savunmada başka bir ülkeye bağımlı olan ülkelerdir
İngilizce - Türkçe
cumhüriyet