İngilizce - Türkçe çeviri
 
Related:
başsavcı,cumhuriyet ..
cumhuriyet altını
cumhuriyet bayramı
cumhuriyet dönemi
cumhuriyet gold (coi..
cumhuriyet halk part..
cumhuriyet hükümeti
cumhuriyet idaresi
cumhuriyet ilan etme..
cumhuriyet ilanı
cumhuriyet kanunları
cumhuriyet perver
cumhuriyet savcılığı
cumhuriyet savcısı
cumhuriyet senatosu
cumhuriyet tarihi
cumhuriyet yönetimi
cumhuriyet öncesi
irlanda cumhuriyet o..
serbest cumhuriyet f..
özerk cumhuriyet
ıngiliz iç savaşında..
 
cum-hu-ri-yet
TR 
add into favorites
1 republic
2 rep
3 commonwealth  isim
4 nation in which citizens elect their representatives
5 form of government in which citizens hold the power to elect their representatives
6 slang a paper lira. C
 
7 Devlet reisi, millet veya Millet Meclisleri tarafından seçilen hükümet şekli. Demokraside temsili hükûmet şekli. Halkın hür olarak seçtiği temsilciler (Millet vekilleri ve senatörler) aracılığı ile egemenliğini, (hâkimiyetini) kullanmasına dayanan hükûmet şekli. Cumhuriyetin birbirinden farklı üç tatbik şekli vardır.1- Parlementer hükûmet: Hükûmeti meclisler karşısında bağımsız sayan şekil.2- Meclis hükûmeti: Hükûmeti meclise bağlı sayan şekil.3- Başkanlık hükûmeti: Devlet ve hükûmet başkanı aynı kişidir v
8 Milletin, egemenliği kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği milletvekilleri aracılığı ile kullandığı devlet biçimi