burun

listen to the pronunciation of burun
Türkçe - İngilizce

burun teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

nose This medicine will do wonders for a stuffed nose. - Bu ilaç tıkalı burun için harikalar yaratacaktır.
cape
(Hayvan Bilim, Zooloji) neb
pride
arrogance
whiffer
beak, bill
burnu
tip, pointed end
headland, cape, point
pride, arrogance
nose, conk, hooter; beak, bill; cape, promontory, headland; pride, arrogance
nasal The woman used a nasal spray because she had a severe cold. - Kadın burun spreyi kullandı, çünkü şiddetli bir soğuk algınlığı geçirdi.
bill; tip
part of an animals head which projects forward and contains the nose and jaws; beak
rhino
rhinal
headland
snout
snoot
promontory
prominence
hooter
nozzle
{i} tip
{i} Bill
prominent
otology
otolaryngologist
olfactory organ
point
spout
{i} conk
burun çekmek
sniff
burun direği
nasal septum
burun kanadı
wing A butterfly's wing contains many details. - Bir kelebeğin kanadı bir sürü detay içerir.
burun akıntısı
(Tıp) nasal flow
burun dalgası
(Askeri,Havacılık) bow wave
burun damlası
(Tıp) nasal drops
burun delikleri
(Anatomi) naris
burun deliği
(Denizbilim) naris
burun iniş takımı
nose gear
burun içine
(Tıp) intranasal
burun kanaması
(Tıp) nasal bleeding
burun kanaması
(Tıp) nose-bleeding
burun karıştırmak
pick
burun kemiği
nasal bone
burun konisi
(Askeri) nose cone
burun kıvırmak
sniff at
burun kıvırmak
pooh-pooh
burun kıvırmak
turn up one's nose at
burun kıvırmak
make a face
burun merhemi
(Tıp) nasal ointment
burun septumu
(Tıp) nasal septum
burun spreyi
(Tıp) nasal spray The woman used a nasal spray because she had a severe cold. - Kadın burun spreyi kullandı, çünkü şiddetli bir soğuk algınlığı geçirdi.
burun tamponu
nasal packing
burun tıkanıklığı
(Tıp) nasal obstruction
burun ve damağa ait
(Anatomi) nasopalatine
burun yıkama
(Tıp) nasal wash
burun-damak
(Anatomi) nasopalatine
burun; çıkıntı
(Askeri) cape
burun akmasi
nasal leakage
burun akıntısı
Nasal drip
burun buruna
Nose to nose
burun deliği
nostril I have a facial boil. There's a painful lump at the back of one nostril. - Bir yüz çıbanım var.Bir burun deliğinin arkasında acılı bir yumru var.
burun karıştırmak
Pick nose
burun kıvırmak
Turn one's nose up at sth, sniff at, spurn
burun tıkacı
Nose clip: a clip to prevent water from entering the nose of a swimmer or diver
burun (domuz)
snout
burun (hayvan)
snout
burun abağı
(Havacılık) nose spinner
burun akması
coryza
burun aplikatörü
(Tıp) nasal applicator
burun atardamarı
(Anatomi) nasal artery
burun açma kapağı
(Havacılık) nose opening door
burun ağır
nose-heavy
burun ağırlığı
(Havacılık) nose-heaviness
burun bloğu
nose block
burun boyu
(Denizbilim) snout length
burun boşluğu
nasal cavity
burun boşluğu
anat . nasal cavity
burun boşluğu
sinus
burun boşluğu boynuzcuğu
(Tıp) concha
burun boşluğundaki konka
(Tıp) nasal conchae
burun burmak
to turn one's nose up at
burun burmak
turn one's nose up at
burun burmak
to curl one's nostrils in disdain, turn one's nose up (at)
burun buruna
within an inch of sth, very close
burun buruna close together
very close
burun buruna gelmek
walk into
burun buruna gelmek
to run into, almost to collide with
burun buruna gelmek
a) almost to collide with b) to come face to face
burun bükmek
to turn up one's nose at
burun bükmek
be displeased with
burun bükmek
to turn one's nose up (at)
burun delikleri
nares
burun deliği
(su samuru) vent
burun dolgunluğu
nasal stuffiness
burun düzeltme
(Tıp) nose reshaping
burun estetiği
nose remodelling
burun farkı ile kazanmak
nose out
burun gözyaşı kanalı
(Biyoloji) nasolacrimal duct
burun halkası
cattle leader
burun halkası
(Hayvan Bilim, Zooloji) nasal ring
burun halkası
nose ring What do you think of Harun's nose ring? - Harun'un burun halkası hakkında ne düşünüyorsun?
burun hastalıkları
(Tıp) nose diseases
burun hastalıkları bilimi
rhinology
burun hızı
(Denizbilim) nose velocity
burun içi yoluyla
(Tıp) intranasally
burun jeli
(Tıp) nasal gel
burun kanaması
nosebleed, epistaxis
burun kanaması
bleeding of the nose
burun kanatları
(Anatomi) vibrissa
burun karıştırma
pick Do not pick your nose! - Burnunu karıştırma!
burun kayışı
(at) nosepiece
burun kayışı (at)
nosepiece
burun kemiği
nasal The woman used a nasal spray because she had a severe cold. - Kadın burun spreyi kullandı, çünkü şiddetli bir soğuk algınlığı geçirdi.
burun kemiği
anat . nasal bone, os nasale
burun kontrolu
(Askeri) headland control
burun kremi
(Tıp) nasal cream
burun külah
(Havacılık) bow cap
burun kılı
vibrissa
burun kılı
vibrissae
burun kılı
nostril hair
burun kısmı
nose part
burun kısmı radyatörü
(Havacılık) nose radiator
burun kıvırma
sniff
burun kıvırmak
to turn one's nose up (at), sniff (at)
burun kıvırmak
pooh pooh
burun kıvırmak
sniff
burun kıvırmak
to turn one's nose up at sth, to sniff at, to spurn
burun kıvırmak
consider unimportant
burun kıvırmak
flout
burun lastiği
(Askeri) nose tire
burun lonjeronu
nose spar
burun nezlesi
rhinitis
burun nezlesi
(Tıp) coryza
burun perdesi
anat . nasal septum
burun savunma işlemi
(Askeri) headland defense works
burun silahı
(Askeri) nose gun
burun siniri
nose rib
burun sinüsleri
(Tıp) nasal sinuses
burun sürtmek
to nuzzle
burun sıcaklığı
nose temperature
burun takmak
toe
burun takviyeleri
(Havacılık) bow stiffeners
Türkçe - Türkçe

burun teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

Alınla üst dudak arasında bulunan, çıkıntılı, iki delikli koklama ve solunum organı
Karanın, özellikle yüksek ve dağlık kıyılarda, türlü biçimlerde denize uzanmış bölümü
Kibir, büyüklenme
Karanın, özellikle yüksek ve dağlık kıyılarda, türlü biçimlerde denize uzanmış bölümü: "Kadıköy vapurunun güvertesinde, paltoma bürünmüş, gidip ta burna oturmuştum."- H. Taner
Bazı şeylerin ön ve sivri bölümü
(Osmanlı Dönemi) MERSEN
(Osmanlı Dönemi) HERSEME
(Osmanlı Dönemi) MEHANNE
koku alma organı
ene
burun kaşıntısı
(Tıp, İlaç) Gastroentrik rinit
burun boşlukları
Burun deliklerinden yukarı doğru açılan, mukozayla kaplı boşluklar
burun buruna
Birbirine çok yakın ve yüz yüze
burun deliği
Burnun iki boşluğundan her biri
burun kanadı
Burun deliğinin yan tarafındaki kabarık bölüm
burun otu
Burna çekilen tütün, enfiye
burun perdesi
Burun boşluğunu ikiye ayıran bölme
Burun akıntısı
rinore
Burun deliği
(Osmanlı Dönemi) MENH
Burun deliği
(Osmanlı Dönemi) NUHRE
gaga burun
Burnu uzun ve aşağıya doğru kıvrık olan (kimse)
ince burun
Anadolu'nun kuzeydeki en uç noktası olan burun
karga burun
Burnu karga gagasına benzeyen (kimse)
kıl burun
Deniz içine uzanmış ince kara parçası
burun