İngilizce - Türkçe çeviri
 
Related:
baştan aşağı çamura ..
beyini bulanmak
gönlü bulanmak
gönülü bulanmak
gözü bulanmak
hava bulanmak
içi bulanmak
kafası bulanmak
kana boyanmak/bulanm..
midesi bulanmak
zihin hnii bulanmak
zihini bulanmak
zihni bulanmak
 
bu-lan-mak add into favorites
1 (for one's stomach) to get upset
2 to become turbid, muddy, cloudy, or soiled
3 blur  fiil
4 dim  fiil
5 film over
6 cloud over
7 cloud
8 drabble
9 (for the weather) to get cloudy
10 to get muddy, to get dirty; (hava) to become turbid, to cloud over; (mide) to be nauseated
11 to get covered with or in: Ayakkabılarım çamura bulandı. My shoes've gotten muddy
12 (for one's thoughts) to be upset, be disturbed, become confused
13bulanma blurring
More results
14 kabarmak
15 Karışmak
16 Bulantısı olmak
17 Parlaklığını ve açıklığını yitirmek
18 Bulama işine konu olmak, her yanı bir şeyle kaplanmak
19 Duruluğunu yitirmek
20bulanma Bulanmak işi