biz

listen to the pronunciation of biz
İngilizce - İngilizce

biz teriminin İngilizce İngilizce sözlükte anlamı

business
BIZ is designed to promote business on the Internet Consistent with this goal, BIZ will utilize the most advanced data formats and architecture to provide a faster and more secure domain name service A sample of BIZ benefits
business-related activities Topics related to business This is one of the few area where advertising is tolerated
your occupation or line of work; "he's in the plumbing game"; "she's in show biz"
commercial company intended to earn profits
Top-level domain reserved for the business community
1. Biz is sometimes used to refer to the entertainment business, especially pop music or films. a girl in the music biz. see also showbiz. Business. a particular type of business, especially one relating to entertainment (business)
in theatrical slang, means “business ” Good biz means full houses; but an actor's “biz” is quite another thing, meaning by-play Thus, Hamlet trifling with Ophelia's fan, Lord Dundreary's hop, and so on, are the special “business” of the actor of the part As a rule, the “business” is invented by the actor who creates the part, and is handed down by tradition
A type of newsgroup that discusses business and commercial topics
show biz
those involved in providing entertainment: radio and television and films and theater
show biz
show business, business of the theater and cinema (slang abbreviation)
Türkçe - Türkçe

biz teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

iğneye yol açmak için kullanılan, çelikten, ince ve sivri uçlu bir alet
Çoğul birinci kişi zamiri: "Biz, Türkler, bütün tarihî hayatımızca hürriyet ve istiklale timsal olmuş bir milletiz!"- Atatürk
Deri dikiminde kullanılan alet
Katı bir şeyi dikerken iğne geçirecek yeri delmek için kullanılan, çelikten yapılmış, sivri uçlu ve ağaç saplı araç
Kunduracıların delik açmakta kullandıkları sivri uçlu çelik tığ
ülkemiz sularında yaşayan bir mersin balığı türü
Tığ
Mersin balığı türü
Daire şeklinde mukavva parçaları kesmeye yarayan alet
Deri ve benzeri sert şeyleri dikerken igne yeri açmaya yarayan ağaç saplı ucu sivri demir alet
Katı bir şeyi dikerken iğne geçirecek yeri delmek için kullanılan, çelikten yapılmış, sivri uçlu ve ağaç saplı araç, tığ
Bir mersinbalığı türü
Resmî konuşmada, bazen teklik birinci kişi zamiri ben yerine kullanılır
Maraş işinde kalın karton parçalarının iğneyi kırmamasını sağlamak ve delik delmek işleminde kullanılmak üzere hazırlanmış tahta saplı, ince sivri uçlu bir tür çuvaldız. Ülkemiz sularında yaşayan bir mersin balığı türü, şip (Acipenser nudiventris)
Bazı yazarlar ben zamirinin yerine kullanılır: "Biz kendisini aldığımız zaman vücudu pek ince idi."- H. R. Gürpınar
Çoğul birinci kişi zamiri
Ülkemiz sularında yaşayan bir mersin balığı türü, şip (Acipenser nudiventris)
Ben zamirinin yerine kullanılır
(Osmanlı Dönemi) NAHNU
(Osmanlı Dönemi) nahnü
biz bize
Yalnız biz, aramızda yabancı bir kimse olmaksızın
MÜ'BİZ
(Osmanlı Dönemi) (C: Meâbize) Mecusiler danişmendi
MÜŞA'BİZ
(Osmanlı Dönemi) (Şa'beze. den) Hokkabaz. Hokkabazlık yapan
İngilizce - Türkçe
biz