birbirini karşılıklı olarak etkileme işi

listen to the pronunciation of birbirini karşılıklı olarak etkileme işi
Turkish - Turkish

Definition of birbirini karşılıklı olarak etkileme işi in Turkish Turkish dictionary

 1. etkileşim
About birbirini karşılıklı olarak etkileme işi

  Hyphenation

  bir·bi·ri·ni kar·şı·lık·lı o·la·rak et·ki·le·me i·şi

  Add to favorites

  Word of the day

  subcutaneous
Favorites