Turkish - English

 1. major
 2. commander Askeri
 3. air force squadron leader
 4. army major
 5. military rank above captain and below colonel
 6. major; commander; squadron leader
 7. navy commander

Turkish - Turkish

 1. Rütbesi yüzbaşı ile yarbay arasında bulunan ve asıl görevi tabur komutanlığı olan subay
 2. Ask: Bin kişiye yakın olan bir tabur askere kumanda eden subay; yarbayın bir alt, yüzbaşının bir üst derecesidir (BİNBAŞI)

Add a comment

About This Word

  Word of the day: coda