belirtmek

listen to the pronunciation of belirtmek
Türkçe - İngilizce

belirtmek teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

{f} specify
{f} remark
sign
denote
explain
point out
enumerate
define
quote
expound
express
determine
denominate
imply
emphasize
evince
spell
unfold
identify
name
suggest
stipulate
note
speak
bring
mark
reflect
breathe
feature
assert
to indicate, to state, to denote, to express, to remark, to frame, to signify, to designate, to mark
indicate
state
exude
signify
emit
deliver oneself
embody
represent
evidence
to show (something) clearly, reveal (something) clearly (used in a concrete sense)
import
to make (something) clear, clarify, make (something) explicit, explain (something) clearly, show (something) clearly
show
ventilate
purport
predicate
manifest
(Denizbilim) determing
frame
designate
betray
brought out
tinge
underline
stress
set out
opine
play up
register
belirtmek (ifade etmek)
indicate
açık seçik belirtmek
articulate
ana hatlarıyla belirtmek
outline School clubs need to clearly outline the community service projects they plan to do for the upcoming school year. - Okul kulüpleri yaklaşan okul yılı için yapmayı planladıkları kamu hizmeti projelerini açıkça ana hatlarıyla belirtmelidir.
açıkça belirtmek
specify Harun didn't specify what he wanted. - Harun ne istediğini açıkça belirtmedi.
önemini belirtmek
emphasize
mermi belirtmek
(Askeri) shell
fikrini belirtmek
declare
açıkça belirtmek
enounce
özellikle belirtmek
point to
ayrıntıları ile belirtmek
particularize
ayrıntıları ile belirtmek
specify
ayrıntılı olarak belirtmek
itemize
açıkça belirtmek
declare oneself for smth
açıkça belirtmek
to express clearly, to specify
davanın tüm delillerini sunduğunu belirtmek
rest one's case
fikir belirtmek
form a view on
görüş belirtmek
opine
miktar belirtmek
quantify
olumlu olarak belirtmek
constate
sayısal olarak belirtmek
quantize
sembol ile belirtmek
symbolize
önemle belirtmek
stress
özelliğini belirtmek
singularize
ısrarla belirtmek
harp It is important that a lawyer should leave no stone unturned even on minor points and harp on the same subject to achieve a break through in an impasse. - Bir avukatın zor bir durumda küçük konularda bile her taşın altına bakması ve aynı konuda sonuca ulaşmak için ısrarla belirtmesi önemlidir.
Türkçe - Türkçe

belirtmek teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

Açıklamak, tebarüz ettirmek: "Üzüntülerini kırgınlıklarını dudak büküp susarak belirtir."- N. Cumalı
Açıklamak, tebarüz ettirmek
işaret etmek
delalet etmek
belirtmek