Turkish - English

 1. determine
 2. designate
 3. state
 4. decide
 5. assign
 6. identify fiil
 7. define
 8. specify
 9. detect
 10. indicate
 11. establish
 12. assess fiil
 13. dictate
 14. appoint fiil
 15. single out
 16. slate fiil
 17. settle fiil
 18. peg fiil
 19. limit fiil
 20. condition fiil
 21. set down
 22. set fiil
 23. ascertain
 24. adjust
 25. spot Denizbilim
 26. quality Havacılık
 27. qualify
 28. stake out
 29. to determine, to designate, to set, to fix, to assign
 30. to designate, determine

Turkish - Turkish

 1. tayin etmek
 2. Bir kavramı, ayırıcı bir öge ekleyerek sınırlamak, kapsam bakımından daraltmak, genellemek karşıtı
 3. Yeni bir kavramı, özünü oluşturan ögeleri açıklayarak tanımlamak, sınırlamak
 4. Belirli duruma getirmek, belirli kılmak, tayin etmek
 5. Bir kavramı, ayırıcı bir öge ekleyerek sınırlamak, kapsam bakımından daraltmak, genellemek karşıtı: "Künyesi bile, daha doğarken onun yönünü belirlemiş gibi idi."- H. Taner
 6. Belirlemek işi, tayin: "Bunları kesin olarak belirlemeye çalışalım."- A. Ş. Hisar (belirleme)
 7. Belirlemek işi, tayin (belirleme)

Add a comment

Favorites

About This Word