İngilizce - Türkçe çeviri
 
Related:
ahıra bağlanmak
ağızı dili bağlanmak
basireti bağlanmak
başı bağlanmak
birine manen bağlanm..
bir kartele bağlanma..
bir sözleşme ile bağ..
bir şeye bağlanmak
değişmez alışkanlığa..
emekli aylığı bağlan..
ipe bağlanmak
karara bağlanmak
kutsal evlilik bağıy..
kısmeti bağlanmak
merkeze bağlanmak
muntazam maaşa bağla..
seruma bağlanmak
sözleşme yle bağlanm..
tayına / karneye bağ..
toprağa bağlanmak
önceden bağlanmak
 
bağ-lan-mak
TR 
add into favorites
1 connect  fiil
2 hold on
3 engage
4 cling
5 tie up
6 join
7 link on
8 be tied
9 be attached to
10 fasten  fiil
11 hang  fiil
12 have down on smb
13 hitch  fiil
14 be stuck on
15 be wedded to
16 conjoin  fiil
17 lace  fiil
18 yoke  fiil
19 connected
20 tied
21 attach oneself to  Dilbilim
22 cohere
23 turn upon
24 occupied with
25 occupied
26 be committed
27 bound
28 link up
29 tie
30 yoke together
31 to be tied, to be connected; to be occupied (with); to fall for
32 to be tied (to); to be bound (to); to be tied up
33 (for shoes, shoelaces, a tie, a ribbon) to be tied
34 (for a wound) to be bandaged, be bound up
35 to be committed to, be dedicated to (a cause); to be devoted to (someone)
36 (for an individual or a company) to have contracted to (carry out a project); (for a business deal) to be finalized; (for the terms of a project) to be agreed upon: Proje bugün sözleşmeye bağlandı. The terms of the project were agreed upon today
37 to concern oneself with (something)
38 to end, turn out
39 (for something) to be tied up in a bundle
40 be stuck on; wed
41 wed  fiil
42 adhere  fiil
43 attach  fiil
44 (for a salary, a regular supply of rations) to be assigned to (someone)
45bağlanma log in  Bilgisayar
46bağlanma connecting to
47bağlanma affiliation
48Bağlanma linkage
49bağlanma involvement  isim
50bağlanma combination  isim
51bağlanma binding  Nükleer Bilimler
52bağlanma down  isim
53bağlanma fastening  isim
54bağlanma logon  Bilgisayar
55bağlanma do not connect  Bilgisayar
56bağlanma bonding
57bağlanma log on  Bilgisayar
58bağlanma mount
59bağlanma login
60bağlanma ligate
More results
61 TA'LİK
62 TADABBÜR
63 intisap etmek
64 angaje olmak
65 TEAKKUD
66 Bir şey bir kimseye ayrılmak, tahsis edilmek
67 Sevmek, içten bağlı olmak
68 Sevmek, içten bağlı olmak:"Ona bağlandığım kadar / Hiçbirine bağlanmadım / Sade kadın değil, insan."- O. V. Kanık
69 Bağlama işine konu olmak:"Ceviz ağacının bir dalına bağlanmış salıncak, hafif hafif kıpırdanıyordu."- O. Pamuk
70 Beklenen şey elde edilmez olmak
71 Yalnızca belli bir işle uğraşmak
72 Sözle veya yazılı olarak bir şeye bağlanmak, angaje olmak
73 Bir şey bir kimseye ayrılmak, tahsis edilmek:"... sosyal güvenlik kuruluşları tarafından bağlanan emekli aylığı ve benzeri ödemelerin kesilmesini gerektirmez."- Anayasa
74 Bağlama işine konu olmak
75Bağlanma tebaiyet
76Bağlanma intisap
77bağlanma Bağlanmak işi
More results