İngilizce - Türkçe çeviri
 
 
ba-sın sağ öl-sün add into favorites
1başın sağ olsun I'm sory for your loss
2başın sağ olsun please accept my condolences