İngilizce - Türkçe çeviri
 
Related:
acı acı bağırmak
acı ve tiz sesle bağ..
aniden bağırmak
anırır gibi bağırmak
avaz avaz bağırmak
avazı çıktığı kadar ..
bangır bangır bağırm..
bar bar bağırmak
bas bas bağırmak
bağırmak (geyik)
bir kimsenin yüzüne ..
buradayım diye bağır..
ciyak ciyak bağırmak
cıyak cıyak bağırmak
daha sesli bağırmak
danalar gibi bağırma..
dikkat çekmek için b..
direk direk bağırmak
sesi kısılıncaya kad..
sevincinden bağırmak
sevinçle bağırmak
tempo tutarak bağırm..
tiz bir sesle bağırm..
tiz sesle bağırmak
yüzüne bağırmak
ördek gibi bağırmak
 
ba-ğır-mak
TR 
add into favorites
1 yell  fiil
2 shout  fiil
3 scream
4 shout out
5 exclaim
6 roar
7 bark  fiil
8 holloa
9 hoot  fiil
10 thunder
11 whoop  fiil
12 call
13 bawl
14 cry  fiil
15 hoop  fiil
16 bellow  fiil
17 shout at
18 howl  fiil
19 yawp  fiil
20 acclaim
21 vociferate
22 scream out
23 scream at
24 call on
25 call out
26 let drive  Konuşma Dili
27 lift up one's voice
28 pop off to  Dilbilim
29 bark at
30 yammer
31 shout down
32 cry out for
33 troat
34 hollo
35 sing out
36 to shout, to call, to cry, to cry out, to exclaim, to scream, to clamour, to yell
37 (for something) virtually to trumpet, advertise (something) clearly: Afet geliyorum diye bağırıyordu, fakat aldıran yoktu. The catastrophe all but announced that it was going to happen, yet no one took any notice. Duvardaki saat, zamanın ne kadar azaldığını bağırıyordu. The clock on the wall was virtually shouting how little time remained. bağırıp çağırmak
38 (for an animal) to make a loud noise, carry on
39 to bawl (someone) out, rail at, berate
40 to shout, holler, yell; to bellow; to bray
41 holler
42 cry out
43 ejaculate  fiil
44 to rant and rave, carry on
45bağırma exclamation
46bağırma outcry  isim
47bağırma vociferation
48bağırma bawling  isim
49bağırma whooping
50bağırma call, shout, yawp, yell
More results
51 böğürmek
52 kişnemek
53 kükremek
54 miyavlamak
55 melemek
56 bozlamak
57 anırmak
58 banlamak
59 İnsan yüksek ve gür ses çıkarmak:"Yaşasın hürriyet diye bağırsa ismi tarihe geçecekti."- Ö. Seyfettin
60 Kendini belli etmek
61 İnsan yüksek ve gür ses çıkarmak
62 Yüksek sesle azarlamak
63Bağırma haykırı
64bağırma Bağırmak işi
More results