Turkish - English

 1. yell fiil
 2. shout fiil
 3. scream
 4. shout out
 5. exclaim
 6. roar
 7. bark fiil
 8. holloa
 9. hoot fiil
 10. thunder
 11. whoop fiil
 12. call
 13. bawl
 14. hoop fiil
 15. bellow fiil
 16. shout at
 17. howl fiil
 18. yawp fiil
 19. acclaim
 20. vociferate
 21. scream out
 22. scream at
 23. call on
 24. call out
 25. let drive Konuşma Dili
 26. lift up one's voice
 27. pop off to Dilbilim
 28. bark at
 29. yammer
 30. shout down

Turkish - Turkish

 1. böğürmek
 2. kişnemek
 3. kükremek
 4. miyavlamak
 5. melemek
 6. bozlamak
 7. anırmak
 8. banlamak
 9. İnsan yüksek ve gür ses çıkarmak: "Yaşasın hürriyet diye bağırsa ismi tarihe geçecekti."- Ö. Seyfettin
 10. Kendini belli etmek
 11. İnsan yüksek ve gür ses çıkarmak
 12. Yüksek sesle azarlamak
 13. haykırı (Bağırma)
 14. Bağırmak işi (bağırma)

Favorites

About This Word