Turkish - English

 1. quail
 2. coturnix coturnix Hayvan Bilim, Zooloji
 3. common quail Hayvan Bilim, Zooloji
 4. quails Gıda
 5. (kuş, Fam: sülüngiller) quail Tabiat Doğa
 6. any species of small game bird from the genus Coturnix

Turkish - Turkish

 1. semane
 2. Tavukgillerden, boz renkli, benekli, yurdumuzda en çok sonbaharda eti için avlanan, etinden ve yumurtasından yararlanılan göçebe kuş
 3. Tavukgillerden, boz renkli, benekli, yurdumuzda en çok güzün, eti için avlanan göçebe kuş
 4. Tavukgillerden, boz renkli, benekli, yurdumuzda en çok sonbaharda eti için avlanan göçebe kuş (Coturnix)

Images

About This Word

  Word of the day chicanery

Favorites