Turkish - English

 1. divide Bilgisayar
 2. intercept Bilgisayar
 3. slash Bilgisayar
 4. over Matematik
 5. rubric
 6. separated into sections
 7. segmented
 8. divided

Turkish - Turkish

 1. Bir bayağı kesrin gösterilişinde pay ile payda arasına konulan yatay çizginin okunuşu; "a/b" kesri "a bölü b" diye okunur
 2. Bölme işlemini gösteren işaretin "/" okunuşu, taksim; "a/b" anlatımı, "a bölü b" diye okunur
 3. Bir bayağı kesrin gösterilişinde pay ile payda arasına konulan yatay çizginin okunuşu
 4. Bölme işlemini gösteren işaretin "/" okunuşu, taksim

Images

About This Word

  Word of the day aceldama

Favorites