ay

listen to the pronunciation of ay
Türkçe - İngilizce
{i} month
moon
Oh! (exclamation of surprise) : Ay, burada biri var! Oh, there is someone here
Ouch! (exclamation of pain) : Ay, ayağım! Ouch, my foot!
(30 gün) month
earth's natural satellite; month
Luna
lunar
(Bilgisayar) months
(Bilgisayar) whoops
ouch!
(Bilgisayar) month of
crescent
solar month
diana
the moon
dichotomy
lunisolar
quarry
ay çöreği
crescent
ay ışığı
moonlight

The other animals of the forest came to watch the wedding dance, and they, too, danced all night in the moonlight. - Ormanın diğer hayvanları düğün dansını izlemeye geldi ve onlar da bütün gece ay ışığı altında dans ettiler.

I don't suppose it's possible to read a book by moonlight. - Ay ışığında bir kitap okumanın mümkün olduğunu sanmıyorum.

ay ay
months months
ay ağılı
month pen
ay doğuşu
month rise
ay dönümü
month anniversary
ay hali
Menstruation
ay takviminin altıncı ayı
the sixth month of lunar calendar
ay taşı
moon rock
ay tutulması
lunar eclipse

I couldn't see the lunar eclipse because of the clouds. - Bulutlardan dolayı Ay tutulmasını göremedim.

Did you see the lunar eclipse yesterday? - Dün ay tutulmasını gördün mü?

Ay tanrıçası
Luna
ay altında bulunan
sublunar
ay balığı
sunfish
ay balığı
(Tabiat Doğa) (balık, Fam: Molidae) [syn.: ay balığı, pervanebalığı, güneş balığı] sunfish
ay başı
a) first days of a month b) payday
ay bilgisi
selenology
ay dede
aydede
ay gibi
moony
ay güneş
lunisolar
ay haritacılığı
selenography
ay haritası
lunar map
ay ilâhesi
Diana
ay manzarası
moonscape
ay parçası
a beauty
ay tutulması
lunar eclipse, eclipse of the moon
ay tutulması
obscuration
ay yüzlü
moon-faced
ay yılı
lunar year
ay çevrimi
metonic cycle
ay çöreği
croissant
ay çöreği
ayçöreği
ay ışıklı
moony
ay ışını
moonbeam
ay ışığı
moonshine
ay ışığında
in the moonlight
ay'lı
lunarian
ay'lı inceleyen kimse
lunarian
ayrıksı ay
anomalistic month
gücük ay
February
küçük ay
February
yeni ay
crescent

A few days after new moon, we see a thin crescent in the western evening sky. The crescent Moon waxes, or appears to grow fatter, each night. - Yeni aydan sonra birkaç gün batı akşamı gökyüzünde ince bir hilal görürüz.Hilal ay her gece gittikçe büyür ya da şişmanlıyor gibi görünür.

(ay) giderek büyümek
wax
gelecek ay
(Bilgisayar) nextmonth
her ay
(Bilgisayar) monthly
iki ay önce
two months ago
ilk ay
first month
önceki ay
(Bilgisayar) previous month
Aylar
monthlong
ay sonu
end of month
aylar
months

Tom always feels depressed during the cold winter months. - Tom her zaman soğuk kış aylarında depresif hisseder.

I was on my own during these months. - Bu aylarda tek başımaydım.

berk ay
Berk months
bu ay
this month
er ay
Other months
gökteki ay
in the sky
on ay
ten months
sevil ay
Sevil months
yeni ay, ayın ilk hali
new moon, the first state in
üç ay
three months
Uluslar Arasıslar Arası Kızıl Haç ve Kızıl Ay Toplulukları Federasyonu
(Askeri) International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies
anasının karnında dokuz ay on gün nasıl durmuş
(Konuşma Dili) He is very impatient
anomalistik ay
anomalistic month
bu ay regli olmadım
I've missed a period
burada bir ay kalacağım
I'll stay here for a month
gelecek ay
proximo
gelecek ay bugün
this day month
gelecek ay içinde
prox
gelecek ay içinde
(Ticaret) proximo
geçen ay
last month
geçen ay
ultimo
gün/hafta/ay
(Bilgisayar) day/week/month
her ay
per mensem
her ay olan
mensal
ibranice ay
hebrew lunar
iki ay süren
bimonthly
kalp ve ay
heart and moon
kameri ay
lunation
korece ay
korean lunar
musevi takviminde beşinci ay
shevat
on iki ay
twelvemonth
oniki ay
twelvemonth
oyuncak ayı ve ay
(Bilgisayar) teddy and moon
sayfa/ay
(Bilgisayar) pages/month
sayfa/ay
(Bilgisayar) page/month
sağlık görevlisi; ay
(Askeri) medical officer; month
suni ay ışığı
(Askeri) artificial moonlight
yıl on iki ay
1. throughout the entire year. 2. continuously
şemsi ay
solar month
İngilizce - İngilizce
Ah! alas!
Always; ever

O he that hath ay lived free,.

Alternative spelling of aye ("yes")
For an indefinite time
Royal vizier to Tutankhamen, Ay persuaded the boy king to banish the name and religion of the heretical Akhenaten, who preceded King Tut (and may have been his father), and to restore the traditional gods of Egypt to prominence Ay succeeded Tutankhamen as pharaoh, who some Egyptologists believe was murdered by Ay and others
(A-YEE) Hey "Aya well"-(Ah-yah-well)=Well, well , well
7v L 26 adv 1 Eternally, forever 2 Constantly, unceasingly
bake, rain
Academic Year; see definition above
always
1 Merneferre, pharaoh of the 13th dynasty
adv ever [ON ei, ey]
yes
{a} yes, used to affirm or assent
Yes; yea; a word expressing assent, or an affirmative answer to a question
Ah! alas! Same as Aye
Always; ever; continually; for an indefinite time
{i} favorable vote
It is much used in viva voce voting in legislative bodies, etc
affirmative vote LA - tone of the scale SO - sol (a tone of the scale)
Used before me to express distress or regret. Variant of aye. Variant of aye
{ü} aye, yes
ay oop
Alternative spelling of hey up
ay up
Alternative spelling of hey up
ay, chihuahua
Expression of surprise or shock

Ay, chihuahua! I didn't hear you coming.

ay, chihuahua
Expression of dismay, annoyance, or resignation

Ay, chihuahua! The computer crashed and I'm going to have to start all over again.

ay sir
{ü} yessir
aye
An affirmative vote; one who votes in the affirmative

To call for the ayes and nays; The ayes have it..

aye
an expression of assent
aye
{a} always, ever, again, once more
aye
ever, always
aye
Yes; yea; a word expressing assent, or an affirmative answer to a question
aye
An affirmative vote; one who votes in the affirmative; as, "To call for the ayes and nays;" "The ayes have it
aye
It is much used in viva voce voting in legislative bodies, etc
aye
Yes; yea; a word expressing assent, or an affirmative answer to a question. It is much used northern dialects of English (such as Geordie), Scottish English, viva voce voting in legislative bodies, etc., or in nautical contexts
aye
If you vote aye, you vote in favour of something
aye
the word used for voting 'yes' in Parliament
aye
means yes
aye
The ayes are the people who vote in favour of something. noes. Yes; yea: voted aye on the appropriations bill. Always; ever: pledged their love for aye
aye
Aye means yes; used in some dialects of British English. `Do you remember your first day at school?' --- `Oh aye. Yeah.'
aye
{ü} yes
aye
always
aye
Yes, while aboard a boat or ship Means "I understand "
aye
An old English word for yes; the word used when voting in support of a question in the House of Representatives
aye
Always; ever; continually; for an indefinite time
aye
"The ayes have it
aye
An affirmative vote; one who votes in the affirmative; as, "To call for the ayes and noes;" "The ayes have it
aye
" Always; ever; continually; for an indefinite time
aye
Yes; an affirmative reply
aye
{i} favorable vote
aye
An affirmative vote; one who votes in the affirmative; as, "To call for the ayes and noes;"
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) Bak: Ayât
Bir ayın herhangi bir gününden ertesi ayın aynı gününe kadar geçen veya yaklaşık 30 gün olarak kabul edilen süre
Kesici dişsiz memeli hayvan, tembel hayvan
Tembel hayvan da denilen ve hep ağaçların üstünde asılı olarak yaşayan memeli hayvan
Birdenbire duyulan acı, ağrı, şaşırma, ürkme veya sevinç anlatan bir söz
Birdenbire duyulan acı, ağrı veya şaşırma, ürkme veya sevinç anlatan bir söz
Dişsizler takımından memeli bir hayvan
Yer yuvarlağının uydusu olan gök cismi, kamer
Art arda gelen iki yeni ay arasında geçen süre
Yılın on iki bölümünden her biri
(Hukuk) KAMER
(Hukuk) MAH
(Osmanlı Dönemi) mâh
ay ağılı
Ay'ın aylası, hale
ay balta
Ağzı yarım daire biçiminde olan balta, teber
ay balığı
Ay balığıgillerden, 3 m boyunda, görünüşü balık başına benzeyen, kuyruk yüzgeci hilâl biçiminde olan, Akdeniz'de yaşayan bir balık türü, pervane balığı, kamer balığı (Mola mola)
ay balığı
Pervane balığına verilen bir ad
ay balığıgiller
Kemikli balıklar takımının çengel çeneliler alt takımına giren bir familya
ay dede
Ay
ay dönümü
Aybaşı
ay evi
Ayla
ay karanlığı
Bulutlar arkasında kalan ayın yaydığı hafif aydınlık
ay modülü
Gözlem araçlarını içinde taşıyan, ay araştırmaları için kullanılan ve ay yüzüne yumuşak iniş yapan araç
ay takvimi
Ay'ın gökyüzündeki görünen hareketine ve evrelerine göre düzenlenen takvim, kamerî takvim
ay tutulması
Yer yuvarlağının Güneş ile Ay arasına girmesiyle, Ay'ın yer yuvarlağı gölgesinde kalması, husuf
ay yıldız
Türk bayrağındaki ayça ve beş ışınlı yıldızdan oluşmuş simge
ay yılı
Ay'ın on iki kez yeni aydan yeni aya gelmesi için geçen süre (354 gün 8 saat), kamerî yıl
ay çekirdeği
Ayçiçeğinin tohumu
ay çekirdeği
Genellikle vakit geçirmek için içi yenen kuru yemiş çeşidi
ay örümceği
Ay modülü
ay ışığı
Ay'ın dolunay durumundaki parlak durumu, mehtap
ay ışığı
Ay'ın yeryüzüne verdiği ışık
ay-gün takvimi
Güneşin görünen hareketlerine göre düzenlenmiş olan takvim
ay-gün yılı
Hem ay evreleri değişimi hem de güneşin gökyüzündeki görünen hareketi göz önüne alınarak düzenlenmiş olan takvim yılı
ayrıksı ay
Ay'ın yörüngesindeki en beri noktasından art arda iki geçişi arasındaki süre farkı
Ay sonu
(Osmanlı Dönemi) DİDA'
Ay sonu
(Osmanlı Dönemi) SİRAR
dönencel ay
Ay'ın ilkbahar noktasından geçen saat dairesinden art arda iki geçişi arasındaki süre (27 gün 1 saat 43 dakika)
gücük ay
Şubat ayı
kameri ay
Ay'ın tam bir devriyle hesap edilen veya ayın hareketine göre düzenlenen süre
küçük ay
Şubat ayı, gücük ay
mübarek ay
Dinî bakımdan kutsal sayılan, özelliği veya önemi olduğuna inanılan ay
yarım ay
Dördün
yeni ay
Ayça, hilâl
ay