Turkish - English

 1. bee
 2. innocent
 3. clean sıfat
 4. quit
 5. unspotted
 6. distinct
 7. pure
 8. wasp
 9. clean; pure; unadulterated; innocent
 10. (böcek, haşere, Fam: zarkanatlılar, gışâiyülcenah) [syn.: arı, bal arısı] bee Tabiat Doğa
 11. beetles (arılar)
 12. bees Arılık (arılar)

Turkish - Turkish

 1. miliz
 2. HAŞREM
 3. moz
 4. pucek
 5. salt
 6. nahl
 7. çıplak, yoksun
 8. Günahsız
 9. Yabancı şeylerden arınmış, katışıksız, saf, halis
 10. Zar kanatlılardan, bal ve bal mumu yapan, iğnesiyle sokan böcek (Apis mellifica)
 11. Bir kimyasal özdeğin yabancı özdeciklerden arınmış niteliği
 12. Temiz, münezzeh
 13. Hint-iran dil grubuna verilen ad
 14. Tek tek veya bir topluluk düzeni içinde yaşayan, vücutları, özellikle karınları ve arka ayakları kıllarla örtülü zar kanatlılar familyası (arılar)

Add a comment

Favorites

About This Word