arı

listen to the pronunciation of arı
Türkçe - İngilizce
bee

I've been searching for my puppy for weeks. - Haftalardır yavru köpeğimi arıyorum.

She is as busy as a bee. - O bir arı kadar meşguldür.

clean; pure; unadulterated; innocent
(Tabiat Doğa) (böcek, haşere, Fam: zarkanatlılar, gışâiyülcenah) [syn.: arı, bal arısı] bee
wasp

Do not provoke that wasp. - O eşek arısını tahrik etme.

I don't think this is a wasp. - Bunun bir eşek arısı olduğunu sanmıyorum.

pure
clean

I'm looking for something to clean the carpet with. - Ben halıyı temizlemek için bir şey arıyorum.

innocent
distinct
clear
quit
unspotted
arı kovanı
beehive

Stay away from the beehive. - Arı kovanından uzak durun.

arı iğnesi
stinger
arı sesi
pure tone
arı su
distilled water
arı beyi
queen bee
arı dalağı
honeycomb
arı dil kullanma
purism
arı gibi
1. busy as a bee. 2. busily, industriously
arı gibi sokmak
to say biting things
arı gibi çalışan kimse
bee
arı gibi çalışan kimse
grub
arı kovanı
beehive, hive
arı kovanı
skep
arı kovanı gibi işlemek
to hum with people, be very busy and crowded
arı kovanı gibi yer
hive
arı kümesi
swarm
arı maskesi
bee veil
arı sütü
gelee royale
arı yetiştirilen yer
apiary
arı şahini
(Tabiat Doğa) (kuş, Fam: kartalgiller) honey buzzard
arılar
(Arılık) bees

The girls are as busy as bees. - Kızlar, arılar kadar meşguldür.

Sooner or later, every parent has to have a talk with their children about the birds and the bees. - Er ya da geç her anne-baba çocukları ile kuşlar ve arılar hakkında bir konuşma yapmak zorundadır.

arılar
beetles
avrupa arı kuşu
(Hayvan Bilim, Zooloji) merops apiaster
erkek arı
(Hayvan Bilim, Zooloji) male bee
zehir (yılan/akrep/arı vb)
venom
Kraliçe arı
virgin queen
erkek arı
drone
işçi arı
nurse
işçi arı
worker-bee
katil arı
killer bee
kimyaca arı
chemically pure
koruyucu arı
(Arılık) guard bee
kraliçe arı
queen bee
mavi yanaklı arı kuşu
(Hayvan Bilim, Zooloji) merops persicius
mum işleyen arı
(Arılık) wax-making bee
sarıca arı
wasp
sarıca arı
digger
sarıca arı
digger wasp
temizleyici arı
(Arılık,Hayvan Bilim, Zooloji) cleaning bee
tepeli arı şahini
(Tabiat Doğa) (kuş, Fam: kartalgiller) oriental honey-buzzard
tüylü dev arı
humblebee
tüylü dev arı
bumblebee
Türkçe - Türkçe
Hint-iran dil grubuna verilen ad
çıplak, yoksun
Temiz, münezzeh
Bir kimyasal özdeğin yabancı özdeciklerden arınmış niteliği
Zar kanatlılardan, bal ve bal mumu yapan, iğnesiyle sokan böcek (Apis mellifica)
Yabancı şeylerden arınmış, katışıksız, saf, halis
Günahsız
moz
salt
miliz
(Osmanlı Dönemi) HAŞREM
pucek
(Osmanlı Dönemi) nahl
arı beyi
Her kovanda bir tane bulunan ana arı
arı biti
Kör, kanatsız, kızılca renkli küçük sinek (Braula caeca)
arı dalağı
Bal peteği
arı kil
Porselen yapmakta kullanılan bir çeşit ak ve gevrek kil, kaolin
arı kovanı
Arıların içinde bal yaptıkları çeşitli maddelerden yapılmış yuva
arı kuşu
Arı kuşugillerden, sırtı sarı, karnı mavimsi yeşil, Güney Avrupa, Kuzey Afrika, Orta Asya'da az ağaçlıklı, açık yerlerde yaşayan bir kuş (Merops apiaster)
arı kuşugiller
Omurgalı hayvanlardan kuşlar sınıfına giren bir familya
arı sili
Tertemiz
arı sütü
Genç işçi arının başındaki bezlerden salgıladığı azotu çok madde
ana arı
Arı beyi
arılar
Tek tek veya bir topluluk düzeni içinde yaşayan, vücutları, özellikle karınları ve arka ayakları kıllarla örtülü zar kanatlılar familyası
arı