Turkish - English

  1. consanguineous marriage
  2. intermarriage isim
  3. kin marriage
  4. cross-cousin marriage

Turkish - Turkish

  1. Akraba evliliği (tıp dilinde endogami evliliği ) Kan akrabalığı olan kişiler arasındaki evlenme, yakın akraba fertleri arasında evlenme

Images

About This Word

    Word of the day nival

Favorites