İngilizce - Türkçe çeviri
 
Related:
akraba evliliği sonu..
 
ak-ra-ba ev-li-li-ği add into favorites
1 consanguineous marriage
2 intermarriage  isim
3 kin marriage
4 cross-cousin marriage
 
5 Akraba evliliği (tıp dilinde endogami evliliği ) Kan akrabalığı olan kişiler arasındaki evlenme, yakın akraba fertleri arasında evlenme