İngilizce - Türkçe çeviri
 
 
do-ğur-ma-sı ya-kın o-lan ha-mi-le ka-dın add into favorites
1 ağırayak
2Doğurması yakın olan NÜTUC