Turkish - Turkish

  1. ağırayak
  2. NÜTUC (Doğurması yakın olan)

Favorites

About This Word