İngilizce - Türkçe çeviri
 
 
a-rap-ça çok ka-ran-lık ge-ce add into favorites
1 leyla
2Çok karanlık gece TILMESA
3Çok karanlık gece ELYEL
4Çok karanlık gece DE'DA