İngilizce - Türkçe çeviri
 
Related:
adaçayı
adaçayı ile boyanmış..
yabani adaçayı
 
a-da-ça-yi add into favorites
1 sage
2adaçayı sage tea
3ada çayı Island Creek
4adaçayı garden sage
5ada çayı (bitki, Fam: ballıbabagiller,şefeviye) annual clary, bluebeard, wild clary, painted sage  Tabiat Doğa
6ada çayı wild clary  Biyoloji
7ada çayı annual clary  Biyoloji
8adaçayı garden sage, sage
9adaçayı common sage  Botanik, Bitkibilim
10adaçayı (bitki, Fam: ballıbabagiller,şefeviye) [syn.: adaçayı, ateş çiçeği, meryemiye, ayı kulağı] common sage, salvia, clary  Tabiat Doğa
11adaçayı clary  isim
12adaçayı clary; sage tea
13adaçayı sage leaves
14adaçayı variety of plant from the mint family
15adaçayı (bitki) garden sage; (içecek) sage tea
More results
16ada çayı Ballı babagillerden, yurdumuzda çok yetişen tüylü ve beyazımtırak yaprakları olan ıtırlı bir bitki, dağ çayı (Salvia oflicinalis)
17ada çayı Bu bitkiden yapılan sıcak içecek: "Bize iki ada çayı yap."- S. F. Abasıyanık
18Ada çayı dağ çayı
19Ada çayı meryemiye
20Ada çayı dişotu
21ada çayı Bu bitkiden yapılan sıcak içecek
22adaçayı Yurdumuzda yetişen ıtırlı bir bitki ve bu bitkiden yapılan sıcak içecek