هدى على سبيل المجاملة

listen to the pronunciation of هدى على سبيل المجاملة
İngilizce - Türkçe

هدى على سبيل المجاملة teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

  İlgili Terimler
 1. saygı isim : compliment
 2. öv fiil : compliment
 3. övgü isim : compliment
 4. iltifat isim : compliment
 5. kompliman isim : compliment
 6. öv(mek) : compliment
 7. compliments selâmlar : compliment
 8. pay a complim : compliment
 9. compliments of the season tebrikler : compliment
 10. double compliment iğneli kompliman : compliment
 11. He sends his compliments : compliment
 12. (on) tebrik etmek, kutlamak; iltifat etmek, kompliman yapmak fiil : compliment
 13. hayranlık isim : compliment
 14. iyi dilekler isim : compliment
 15. övmek fiil : compliment
 16. (fiil) övmek : compliment
 17. Selâmlarını gönderdi : compliment
Arapça - İngilizce

هدى على سبيل المجاملة teriminin Arapça İngilizce sözlükte anlamı

 1. compliment suffix
İngilizce - İngilizce

هدى على سبيل المجاملة teriminin İngilizce İngilizce sözlükte anlamı

  İlgili Terimler
 1. An expression of praise, congratulation or encouragement : compliment
 2. to use compliments, to flatter verb : compliment
 3. an act of civility, obliging, words noun : compliment
 4. a remark (or act) expressing praise and admiration say something to someone that expresses praise; "He complimented her on her last physics paper" : compliment
 5. express respect or esteem for : compliment
 6. To pass compliments; to use conventional expressions of respect : compliment
 7. An expression, by word or act, of approbation, regard, confidence, civility, or admiration; a flattering speech or attention; a ceremonious greeting; as, to send one's compliments to a friend : compliment
 8. To pay a compliment; to express a favorable opinion : compliment
 9. a remark (or act) expressing praise and admiration say something to someone that expresses praise; "He complimented her on her last physics paper" express respect or esteem for : compliment
 10. To praise, flatter, or gratify, by expressions of approbation, respect, or congratulation; to make or pay a compliment to : compliment
 11. a remark (or act) expressing praise and admiration : compliment
 12. A compliment is a polite remark that you say to someone to show that you like their appearance, appreciate their qualities, or approve of what they have done. You can do no harm by paying a woman compliments `Well done, Cassandra,' Crook said. She blushed, but accepted the compliment with good grace : compliment
 13. expression of admiration, word of praise for someone isim : compliment
 14. say something nice about someone, express admiration fiil : compliment
 15. If you compliment someone, you pay them a compliment. They complimented me on the way I looked each time they saw me : compliment
 16. politeness You can refer to your compliments when you want to express thanks, good wishes, or respect to someone in a formal way. My compliments to the chef : compliment
 17. politeness If you say that you are giving someone something with your compliments, you are saying in a polite and fairly formal way that you are giving it to them, especially as a gift or a favour. Please give this to your boss with my compliments. to say something nice to someone in order to praise them compliment sb on sth : compliment
 18. If you say that someone returns the compliment, you mean that they do the same thing to someone else as that person has done to them. The actors have entertained us so splendidly during this weekend, I think it's time we returned the compliment : compliment
 19. say something to someone that expresses praise; "He complimented her on her last physics paper" : compliment
About هدى على سبيل المجاملة

  Favorilere ekle

  Günün kelimesi

  deep-six