φραγκόσυκο

listen to the pronunciation of φραγκόσυκο
Greek - Turkish

Definition of φραγκόσυκο in Greek Turkish dictionary

 1. (το) "frangosiko" frenk"firavun inciri
English - Turkish

Definition of φραγκόσυκο in English Turkish dictionary

  Releted Terms
 1. frenk inciri : prickly pear
 2. hintinciri : prickly pear
 3. frenkinciri : prickly pear
 4. frenkinciri, hintinciri, firavuninciri (meyve). prickly-pear cactus : prickly pear
 5. (Botanik) frenkinciri, hintinciri, firavuninciri, Opuntia ficus-indica : prickly pear
Greek - English

Definition of φραγκόσυκο in Greek English dictionary

 1. prickly pear
English - English

Definition of φραγκόσυκο in English English dictionary

  Releted Terms
 1. Any of various spiny cacti of the genus Opuntia, or the fruit, often edible, of such a plant : prickly pear
 2. round or pear-shaped spiny fruit of any of various prickly pear cacti cacti having spiny flat joints and oval fruit that is edible in some species; often used as food for stock : prickly pear
 3. A prickly pear is a kind of cactus that has round fruit with prickles on. The fruit, which you can eat, is also called a prickly pear. a type of cactus that has yellow flowers and red fruit. The fruit is also called a prickly pear. Any of a group of flat-stemmed, spiny opuntia cacti (see cactus), native to the Western Hemisphere, or the edible fruit of certain species. Engelmann prickly pear (Opuntia engelmannii) and beaver tail cactus (O. basilaris) commonly occur in the southwestern U.S. The Indian fig (O. ficus-indica) is an important food in tropical and subtropical countries. Because their stems have a high water content, prickly pears can be used as forage crops and emergency stock feed during drought. Some species are cultivated as ornamentals and valued for their large flowers : prickly pear
 4. prickly pear-shaped fruit of a kind of cactus : prickly pear
About φραγκόσυκο
Favorites