övmek

listen to the pronunciation of övmek
Türkçe - İngilizce

övmek teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

praise Nobody wants to praise my country. - Hiç kimse benim ülkemi övmek istemiyor.
eulogize
commend
exalt
extol
extoll
emblazon
laud
puff
to praise, laud
to praise, to commend, to compliment, to eulogize, to celebrate, to exalt, to extol
cry up
panegyrize
magnify
talk up
glorify To raise one's name in later generations and thereby glorify one's parents, this is the greatest expression of filial piety. - Birinin adını daha sonraki kuşaklarda yükseltmek ve böylece birinin ebeveynlerini övmek, bu anne babaya saygının en büyük ifadesidir.
acclaim
speak in praise of smb
crack-up
vaunt
accord praise
flatter
celebrate
build up
belaud
boost
compliment
(Konuşma Dili) give credit to
sing somebody's praise
lay it on thick
sing the praises of
brag
crack up
pay tribute
sing smb.'s praise
kendini övmek
blow one's own horn
aşırı övmek
puff up
fazla övmek
overpraise
ilâhi ile övmek
hymn The morning service began with a hymn. - Sabah servisi bir ilahi ile başladı.
kendini övmek
sing one's own praises
yazısında övmek
write up
Türkçe - Türkçe

övmek teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

Birinin veya bir şeyin iyiliklerini, üstünlüklerini söyleyerek değerini yüceltmek, methetmek, sena etmek, yermek karşıtı: "Hani beklediğim övülmek, teşekkür filan olsa, içim yanmaz."- T. Buğra
Birinin veya bir şeyin iyiliklerini, üstünlüklerini söyleyerek değerini yüceltmek, methetmek, sena etmek, yermek karşıtı
methetmek
övmek