örümcek

listen to the pronunciation of örümcek
Türkçe - İngilizce

örümcek teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

spider This spider can have a leg span of up 6 inches. - Bu örümcek 6 inçe kadar bir bacak uzunluğuna sahip olabilir.
spider; cobweb
spinner
walker, baby walker
(Tabiat Doğa) (böcek, haşere, Fam: Araneae) spider
daddy longlegs
örümcek ağı
cobweb
örümcek ağı ile kaplanmış
cobwebbed
örümcek korkusu
Arachnophobia Why is there a picture of a big spider at the bottom of the Wikipedia page for arachnophobia? - Neden örümcek korkusu için Wikipedia sayfasının altında büyük bir örümceğin bir resmi var?
örümcek, ankebut
spider, ankebut
örümcek adam
spiderman
örümcek ağı
spider's web
örümcek ağı
spider web
örümcek ağı
gossamer
örümcek ağı
spider's web, cobweb
örümcek ağı
web
örümcek ağı
spider web, cobweb
örümcek ağı ile kaplanmış
cobwebby
örümcek ağı ipi
silk
örümcek ağının teli
cobweb
örümcek bağlamak
a) to be covered with cobwebs b) not to have been used for a long time
örümcek bağlamak
1. to get covered with cobwebs. 2. to lie unused
örümcek gibi
spidery
örümcek kafalı
(Konuşma Dili) 1. mossback, fogy. 2. moss-backed, fogyish (person)
örümcek kafalı
old-fashioned, square, bigoted b bigot, fuddy-duddy
örümcek kafalı kimse
mossback
örümcek kafalılık
bigotry
örümcek sarmak
for spider webs to cover (a place)
örümcek yiyen kuş
spider catcher
örümcekler
spiders I want to write a book about the spiders in my region. - Benim bölgemdeki örümcekler hakkında bir kitap yazmak istiyorum.
zehirli bir örümcek
(Hayvan Bilim, Zooloji) black widow
akdeniz örümcek balığı
(Denizbilim) spiderfish
büyük örümcek kuşu
(Tabiat Doğa) (kuş, Fam: örümcekkuşugiller) [syn.: büyük örümcek kuşu, yırtıcı örümcek kuşu, yırtıcı boğan] great grey shrike, northern shrike
kırmızı sırtlı örümcek kuşu
(Tabiat Doğa) (kuş, Fam: örümcekkuşugiller) red-backed shrike
tarak ayaklı örümcek
comb footed spider
uzunbacaklı örümcek
(Tabiat Doğa) (böcek, haşere, Fam: Opiliones) daddy long-legs, harvestman
zehirli büyük bir örümcek
(Hayvan Bilim, Zooloji) lycosa tarentula
zehirli örümcek
tarantula
zehirli örümcek
black widow
Türkçe - Türkçe

örümcek teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

Örümcekler takımından eklemli hayvan (Aranea): "Köşede bir örümcek, ince ipliklerini tavandan duvara atarak ağını örüyor."- Y. Z. Ortaç
Yürüteç
Genellikle avlanmak için ağ ören, sekiz bacaklı, başı ve göğsü kaynaşmış, ince belli, boyları 1-2 cm den 20 cm ye kadar olan yırtıcı eklembacaklı
Bu hayvanın ördüğü ağ
Örümcekler takımından eklemli hayvan (Aranea)
örümce
(Osmanlı Dönemi) KUŞ'AM
(Osmanlı Dönemi) HADERNAK
zaytoz
(Osmanlı Dönemi) ankebut
sert
rahna
arakhana
dığa
örümcek kafalı
Eskiye saplanıp yeniliklere düşman olan eskiye bağlanıp kalmış olan, geri düşünceli
örümcek kuşu
Örümcek kuşugillerden, orta boyda, tüyleri koyu kül rengi, siyah, beyaz, bazısında pembe veya koyu kırmızı benekler bulunan ötücü kuş (Lanius)
örümcek kuşugiller
Örümcek kuşu vb.ni içine alan ötücü kuşlar familyası
Örümcekler
(Osmanlı Dönemi) ANKEBUTİYE
örümcekler
Örümceklerle akrepleri içine alan bir eklem bacaklılar takımı
örümcek