İngilizce - Türkçe çeviri
 
 
çev-rim di-şi add into favorites
1çevrim dışı offline  Bilgisayar
2çevrimdışı off line
3çevrimdışı comp. off-line
4çevrimdışı off-line , offline