İngilizce - Türkçe çeviri
 
 
çev-ri add into favorites
1 translations
2 whirl
3 willful misinterpretation; forced interpretation
4 whirlwind; whirlpool
5 eddy
 
6 Karşılıklı iki akıntının ya da esintinin çarpıştığı yerde oluşan ters akıntı
7 Anafor, girdap
8 Anafor, burgaç
9 Bir söz veya davranışı görünür anlamından başka bir anlamda kabul etme, tevil