Turkish - English

  1. environmental pollution
  2. Environmental pollution, pollution
  3. enviromental pollution Nükleer Bilimler
  4. pollution isim

Turkish - Turkish

  1. Doğal kaynakların aşırı ve yanlış kullanılması, tahrip edilmesi sonucunda çevrede dengenin olumsuz yönde bozulması ve birtakım sorunların ortaya çıkması

Add a comment

Favorites

About This Word

    Word of the day: don