Turkish - English

  1. environmental pollution
  2. Environmental pollution, pollution
  3. enviromental pollution Nükleer Bilimler
  4. pollution isim

Turkish - Turkish

  1. Doğal kaynakların aşırı ve yanlış kullanılması, tahrip edilmesi sonucunda çevrede dengenin olumsuz yönde bozulması ve birtakım sorunların ortaya çıkması

Images

About This Word

    Word of the day aceldama

Favorites