İngilizce - Türkçe çeviri
 
 
ö-nem-li, ya-rar-lı, de-ğer-li şey add into favorites