şit

listen to the pronunciation of şit
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) Hz. Âdem'in (A.S.) oğullarından ve ondan sonra peygamber olan zât olup kendisine 50 sayfalık kitab nâzil olmuştur. Kâbe-i Mükerreme'yi ilk önce taştan bina eden zât olduğu Kısas-ı Enbiya'da mezkûrdur
Kış
Adem ile Havva'nın üçüncü oğlu
şit