Turkish - English

 1. enclosure isim
 2. surround isim
 3. spin isim
 4. translated
 5. casing Jeoloji
 6. turning movement Askeri
 7. twist
 8. skew Televizyon
 9. roll Bilgisayar
 10. rendering
 11. translating; translation
 12. twirl isim
 13. converting isim
 14. inversion Muzik
 15. rotation
 16. assembling
 17. derivation Jeoloji
 18. interpretation Dilbilim
 19. translation isim
 20. inclosure isim
 21. enclosure,inclosure
 22. turning; conversion
 23. conversion isim
 24. rotation, turning; changing
 25. assembly , flip
 26. (bilgisayar) assembly
 27. slue isim
 28. slew isim
 29. turning
 30. translate fiil (çevirmek)

Turkish - Turkish

 1. tercüme
 2. ATF
 3. Bir dilden başka dile çevrilmiş, tercüme
 4. Uzaktan dolaşıp düşmanın yan gerilerine düşerek onu istemediği bir durumda dövüşmek zorunda bırakma
 5. Bir müzik parçasındaki aralığın veya bir cümle parçasının tiz sesini pese, pes sesini tize dönüştürmek işi
 6. Çevirmek işi, tedvir
 7. çevresi duvar ya da çitle çevrilmiş küçük bahçe
 8. Kuzu, oğlak gibi hayvanların şişte, kor üzerinde çevrilerek pişirilmişi: "Değirmende, daha sabahtan gönderilip hazırlanan yağlı bir oğlak çevirmesini tam kıvamında buldular."- R. H. Karay
 9. Kuzu, oğlak gibi hayvanların şişte, kor üzerinde çevrilerek pişirilmişi
 10. Tavuk eti, patlıcan ve pirinçle yapılan bir yemek
 11. Uzaktan dolaşıp düşmanın yan gerilerine düşerek onu istemediği bir durumda dövüşmek zorunda bırakma, kuşatma, ihata
 12. Etrafı çitle çevrilmiş küçük bahçe
 13. çalkalamak (Çevirmek)
 14. tercüme etmek (Çevirmek)
 15. Döndürerek hareket ettirmek (çevirmek)
 16. Bir giyeceği söküp iç yüzünü dışa getirmek (çevirmek)
 17. Yönetmek, idare etmek (çevirmek)
 18. Çevrilemek, tevil etmek (çevirmek)
 19. Kötü bir duruma getirmek (çevirmek)
 20. Öteki yüzünü görünür duruma getirmek (çevirmek)
 21. Oynamak (çevirmek)
 22. Bir dilden başka bir dile aktarmak, tercüme etmek (çevirmek)
 23. Hile, dolap, dalavere gibi dürüst olmayan davranışlar için yapmak (çevirmek)
 24. Kötü bir duruma getirmek. Çeviri yapmak: "Romanlar, hikâyeler yazar; yahut Fransızcadan çevirirmiş."- M. Ş. Esendal (çevirmek)
 25. Yolundan alıkoymak, yoldan döndürmek (çevirmek)
 26. Geri göndermek (çevirmek)
 27. Yönetmek, idare etmek: "Eteği belinde, bütün evi o çeviriyor."- H. Taner (çevirmek)
 28. Döndürerek hareket ettirmek: "Resimleri albüme yapıştırırken kocası da radyonun düğmesini çevirdi."- S. F. Abasıyanık (çevirmek)
 29. Bir şeyin yönünü değiştirmek: "Nefes nefese koşan anneme, başını çevirmeden cevap verdi."- Y. Z. Ortaç. Öteki yüzünü görünür duruma getirmek: "Sermet defterinin yapraklarını çeviriyordu."- Ö. Seyfettin (çevirmek)
 30. Bir giyeceği söküp iç yüzünü dışa getirmek. Çevrilemek, tevil etmek (çevirmek)

Favorites

About This Word