Turkish - English

 1. enclosure isim
 2. surround isim
 3. spin isim
 4. translated
 5. casing Jeoloji
 6. turning movement Askeri
 7. twist
 8. skew Televizyon
 9. roll Bilgisayar
 10. rendering
 11. translating; translation
 12. twirl isim
 13. converting isim
 14. inversion Muzik
 15. rotation
 16. assembling
 17. derivation Jeoloji
 18. interpretation Dilbilim
 19. translation isim
 20. inclosure isim
 21. enclosure,inclosure
 22. turning; conversion
 23. conversion isim
 24. rotation, turning; changing
 25. assembly , flip
 26. (bilgisayar) assembly
 27. slue isim
 28. slew isim
 29. turning
 30. translate fiil çevirmek
 31. turn fiil çevirmek
 32. avert fiil çevirmek
 33. interpret fiil çevirmek
 34. encompass çevirmek
 35. turn to çevirmek
 36. send back çevirmek
 37. to flip çevirmek
 38. manage fiil çevirmek
 39. flip Çevirmek
 40. convert fiil çevirmek
 41. decline fiil çevirmek
 42. deflect fiil çevirmek
 43. commute fiil çevirmek
 44. turn on çevirmek
 45. divert fiil çevirmek
 46. hedge çevirmek
 47. thread çevirmek
 48. change to çevirmek
 49. point fiil çevirmek
 50. wind up çevirmek

Turkish - Turkish

 1. tercüme
 2. ATF
 3. Bir dilden başka dile çevrilmiş, tercüme
 4. Uzaktan dolaşıp düşmanın yan gerilerine düşerek onu istemediği bir durumda dövüşmek zorunda bırakma
 5. Bir müzik parçasındaki aralığın veya bir cümle parçasının tiz sesini pese, pes sesini tize dönüştürmek işi
 6. Çevirmek işi, tedvir
 7. çevresi duvar ya da çitle çevrilmiş küçük bahçe
 8. Kuzu, oğlak gibi hayvanların şişte, kor üzerinde çevrilerek pişirilmişi: "Değirmende, daha sabahtan gönderilip hazırlanan yağlı bir oğlak çevirmesini tam kıvamında buldular."- R. H. Karay
 9. Kuzu, oğlak gibi hayvanların şişte, kor üzerinde çevrilerek pişirilmişi
 10. Tavuk eti, patlıcan ve pirinçle yapılan bir yemek
 11. Uzaktan dolaşıp düşmanın yan gerilerine düşerek onu istemediği bir durumda dövüşmek zorunda bırakma, kuşatma, ihata
 12. Etrafı çitle çevrilmiş küçük bahçe
 13. çalkalamak Çevirmek
 14. tercüme etmek Çevirmek
 15. Döndürerek hareket ettirmek çevirmek
 16. Bir giyeceği söküp iç yüzünü dışa getirmek çevirmek
 17. Yönetmek, idare etmek çevirmek
 18. Çevrilemek, tevil etmek çevirmek
 19. Kötü bir duruma getirmek çevirmek
 20. Öteki yüzünü görünür duruma getirmek çevirmek
 21. Oynamak çevirmek
 22. Bir dilden başka bir dile aktarmak, tercüme etmek çevirmek
 23. Hile, dolap, dalavere gibi dürüst olmayan davranışlar için yapmak çevirmek
 24. Kötü bir duruma getirmek. Çeviri yapmak: "Romanlar, hikâyeler yazar; yahut Fransızcadan çevirirmiş."- M. Ş. Esendal çevirmek
 25. Yolundan alıkoymak, yoldan döndürmek çevirmek
 26. Geri göndermek çevirmek
 27. Yönetmek, idare etmek: "Eteği belinde, bütün evi o çeviriyor."- H. Taner çevirmek
 28. Döndürerek hareket ettirmek: "Resimleri albüme yapıştırırken kocası da radyonun düğmesini çevirdi."- S. F. Abasıyanık çevirmek
 29. Bir şeyin yönünü değiştirmek: "Nefes nefese koşan anneme, başını çevirmeden cevap verdi."- Y. Z. Ortaç. Öteki yüzünü görünür duruma getirmek: "Sermet defterinin yapraklarını çeviriyordu."- Ö. Seyfettin çevirmek
 30. Bir giyeceği söküp iç yüzünü dışa getirmek. Çevrilemek, tevil etmek çevirmek
 31. Hile, dolap, dalavere gibi dürüst olmayan davranışlar için yapmak: "Bendenize şikâyetlerin yapılmaması, iş çevirmek isteyenlerin muvaffak olamayacaklarını bilmeleri neticesidir."- Atatürk çevirmek
 32. Kâğıt oyunu oynamak çevirmek
 33. Bir durumdan başka duruma geçmek çevirmek
 34. Bir durumdan başka duruma getirmek, dönüştürmek çevirmek
 35. Bir yerin çevresini bir şeyle sarmak, kuşatmak çevirmek
 36. Bir şeyin yönünü değiştirmek çevirmek

About This Word

  Word of the day funambulism

Favorites